Ako bojovať proti fašizmu?


Boj proti fašizmu je ako boj proti korupcii. Je to výbušná téma, ktorá vzbudzuje na všetkých stranách veľké vášne a ostré vyhlásenia. Aj v boji s fašizmom aj v boji s korupciou by sme chceli byť radikálni. Všetkých odsudzovať, povešať, vymedzovať sa a byť tými najsprávnejšími ktorí vedia ako nato. Opak je pravdou. Proti korupcii treba bojovať kľudne, odborne a konštruktívne. Nie je to len môj názor. Toto tvrdia všetky kapacity na boj s korupciou od Transparency po Klitgaarda. Podobne tak vnímam aj boj s fašizmom.

Mám s tým skúsenosti vďaka Slovensko.digital. Keď sme prvý krát sedeli a chceli sme to riešiť, tak sme chceli byť radikálni a všetkých hádzať do jedného vreca. Nerozlišovať odtieňe šedej. Naštastie medzi nami boli ľudia, ktorí už dlhé roky na tomto poli bojovali a tak sme sa zhodli, že ak chceme niečo dosiahnuť, našim hlavným heslom musí byť: FEEL GOOD.

Nesmieme pred korupciou zatvárať oči, ale nesmieme na všetkých ukazovať prstom a vidieť všade nepriateľov a vnímať svet čierno-bielo.

Pretože si v boji za vyšší cieľ pohneváme všetkých okolo. Aj ľudí, ktorí z milión dôvodov sú v systéme, chodia okolo, nie šú najčestnejší na planéte ale snažia sa prežiť. Ego ťa ochráni a väčšina tých ľudí to má zracionalizované a myslí si, že robí dobre.

Keď im ukážeme konštruktívnu tvár, zapájajú sa a pomáhajú nám v tom boji. Práve vďaka takémuto konštruktívnemu prístupu sa Slovensku Digital podarilo stopnúť nezmyselné projekty, dostať sa do pracovných skupín, zatriasť celým tým skostnatelým systémom a prinútiť všetkých aktérov zamyslieť sa, že je čas na ďalšiu iteráciu k lepšiemu.

Snažíme sa s otvorenou mysľou počúvať prečo sa niečo robí tak ako sa robí. Prečo niekto niečo skrýva a prečo niečo komunikuje. Snažíme sa ich pochopiť, aby sme potom Slovensku aj im vedeli pomôcť.

Áno, je tam tých pár orchestrátorov a vyčúrancov, ktorí to zneužívajú, fázujú a v pozadí sa snažia robiť ďalej svoje špinavosti. Nie je to dokonalé.

Práve preto, aby sme tých ozajstných hajzlíkov vytlačili a trošku s tým štátnym IT pohli, musíme sa naučiť nevidieť svet čierno – bielo. Musíme sa naučiť spájať sa s ľudmi ktorí sú na pomedzí a vysvetľovať im, že áno, dá sa to aj tak naivne a tak dobre. Že všetci budeme z toho benefitovať. Ale keď po nich budeme ziapať, uzavrú sa, budú nás pokladať za nepriateľa a nikdy náš cieľ nenaplníme. Pretože cieľ ktorý sledujeme je oprava obrovského a komplexného systému, ktorý sami neopravíme. Musíme do toho zapájať čo najviac ľudí.

To má byť naša hlavná úloha. Snažiť sa bojovať s tým, čo nám na ostatných vadí. Dať si tú námahu neškatuľkovať. Dať si tú námahu nielen rozprávať ako sa to má, ale predovšetkým svojim správaním a svojim vzorom ukazovať AKO sa to má robiť.

Rovnako ako nikdy nekončiaci boj proti korupcii vidím aj nikdy nekončiaci boj za slobodu a boj proti fašizmu.

1. Uvedomiť si, že svet nie je čierno-biely.

2. Kľudne, konštruktívne, odborne a premyslene opravovať systémové problémy.

3. Snažiť sa pritiahnuť čo najviac ľudí-spojencov na svoju stranu a nie z nich vytvárať nepriateľov.

4. Tých čo v tom extréme sú, tých kľudne, konštruktívne, odborne a premyslene vytláčať a trestať. Všetkým ostatným podať pomocnú ruku.

Práve to, ako dobre budeme rozlišovať medzi ľuďmi na hrane a ľudmi v extréme, určí ako úspešní vo svojom boji budeme.

Pozri aj prečo som sa rozhodol postupovať radikálne digitálne?

Categories