Prečo je PSko najdemokratickejšie?


Nemôžete chcieť nové a lepšie výsledky, keď všetko robíte po starom. Progresívne Slovensko robí veci novým spôsobom, ktorý je inovatívny a zároveň má najlepšie predpoklady na to, aby priniesol aj túžobne očakávané zmeny. Keď sa niekto pýta, čím je PS iné, tak aj týmto. Koncom januára sme mali zakladajúci snem v Žiline. Prišlo sa naň pozrieť vyše 500 ľudí a 121 zakladajúcich členov. Okrem zaujímavých prednášok a ešte zaujímavejších hostí sme volili predsedu, predsedníctvo, dozornú radu a schvaľovali sme stanovy a víziu. Hlasovanie prebehlo rýchlo a hladko, ale to najmä preto, že sme snemovali online už vyše mesiaca. Základom našej vnútornej demokracie je online komunita: komunita.progresivne.sk a stretnutia, na ktorých môžeme slobodne diskutovať.

Komu sa nechce čítať a radšej si pustí podmaz do vane, tak to vysvetľujem aj tu:

Ako vznikali stanovy:

Stanovy sú niečo ako ústava hnutia. Stanovy u nás vznikali tak, že sa na komunite predložil obsahový zámer toho, ako majú vyzerať a aké sú ich základné princípy. Následne sa to diskutovalo a podávali sa návrhy na zlepšenie. Zároveň sme stanovy rozobrali aj na dobrovoľníckej chate, kde sa k nim vyjadrovalo vyše 100 ľudí. Potom sa o nich znova ešte diskutovalo na platforme, dokonca  aj v tej právnej úprave, v akej išli na ministerstvo. Napokon sa na sneme schválili – jednohlasne. Dovolím si tvrdiť, že tieto stanovy sú moderné a že sú najdemokratickejšie spomedzi všetkých slovenských hnutí a strán (viac nižšie v organizácii hnutia).

Ako vznikala vízia:

Opäť veľmi podobne ako stanovy. Pripravoval ju tím autorov, ale pripomienky mohli posielať všetci – a aj posielali. Vo viacerých predfinálnych verziách bola vízia na komunite publikovaná a viaceré pripomienky sa zaraďovali. Samozrejme sa nemohli všetky, pretože by mala 500 strán. Aj vízia sa na sneme schválila jednohlasne.

Kto platí Progresívne Slovensko? Viac v mojom blogu.

Ako sa profilovali kandidáti:

Zakladajúci členovia boli väčšinou ľudia, ktorí nejakým spôsobom PSku pomáhali. Boli to dobrovoľníci alebo odborníci, ktorí pracovali na vízii alebo diskutovali na komunite.

Kandidovať na akýkoľvek post mohol hocikto. 

Stačilo iba vytvoriť tému na online komunite so svojou kandidatúrou. Následne ľudia mohli lajkovať, diskutovať, vyjadrovať jednotlivým kandidátom podporu alebo im klásť otázky.

Každý z kandidátov mal možnosť ešte osloviť celú komunitu cez livestream a potom aj na spoločnom osobnom stretnutí v Banskej Bystrici. Na sneme mal ešte kandidát trojminútový príhovor a potom prebiehalo hlasovanie.

Predseda – vôbec nie je pravda, že kandidoval iba jeden človek. Debata o kandidátovi na predsedu mala na komunite okolo 150 príspevkov, navrhovali sa rôzne mená, diskutovalo sa a vysvetľovalo. Ivan si teda prešiel vnútorným „hlasovaním“ hnutia a keďže z tohto procesu nevzišiel iný kandidát, na sneme sme hlasovali iba zaňho. Stále ale musel získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Získal takmer všetky (okrem 2).

(Btw, predseda je v našom hnutí aj v rámci stanov prvý medzi rovnými. Nemá žiadne výnimočné právomoci, ani možnosť veta.)

Ako teda funguje organizácia hnutia?

Sme naozajstné hnutie a vznikáme zdola. A teda základom moci v hnutí sú hlasy členov. Zároveň sme nechceli vytvárať zložité hierarchie – je pre nás dôležité, aby mohol ktorýkoľvek člen komunikovať priamo s predsedníctvom. V tom nám opäť pomáha online komunita.

Za člena sa môže prihlásiť každý. Členovia sa, samozrejme, overujú a potrebujete odporúčanie aspoň ďalších 2 členov. Ak z PSka nepoznáte nikoho, nevadí, môžete sa prihlásiť a člen/členka alebo koordinátor/koordinátorka z okolia sa s vami rád/rada stretne.

Ako člen môžete hlasovať v online anketách o smerovaní hnutia. Ale predovšetkým sa môžete zúčastňovať diskusie aj na online platforme a tak ovplyvňovať to, kam sa hnutie uberá oveľa viac ako len hlasmi.

Keď je členov v jednom meste/obci viac, vytvoria tzv. bunku. Bunka si sama volí predsedu/predsedníčku a ten/tá je potom jej delegátom a na sneme má hlasovacie právo.

Na sneme sa potom volí predsedníctvo. Je treba vždy nájsť balans medzi širokou demokraciou a akcieschopnosťou organizácie. Predsedníctvo získava na najbližšie 2 roky mandát na zastupovanie hnutia v súlade s jeho hodnotami. Toto predsedníctvo si ale volia delegáti, ktorí na to dostali mandát od ľudí z daného mesta.

Členstvo stojí 10 eur ročne (3 eurá ročne ak máte do 25 alebo nad 50 rokov). Chceme mať stovky a tisícky členov. Takto sa robí zmena. Spoločne.

PS: PRIDAJTE SA a zmeňme spolu Slovensko k lepšiemu