Investovanie do firiem s Danom Gašparom


Podnikanie je najlepším spôsobom, ako tvoriť hodnotu, riešiť problémy a aj pritom zarobiť. Investovanie priamo do firiem u nás stále nie je dostatočne rozbehnuté, čo je veľká škoda, pretože podpora firiem kapitálom a spolupráca s investormi vedia pomôcť všetkým – zakladateľom mať lepšie a väčšie firmy, investorom lepšie a väčšie zisky, a tým aj bohatšiu a inovatívnejšiu spoločnosť. Ako pri všetkom, aj pri investovaní možno nájsť isté riziká.

SPOTIFY podcast: https://open.spotify.com/episode/5ZFaDxwAjvHt4pWENw4Wbb

APPLE podcast: https://podcasts.apple.com/sk/podcast/invest%C3%ADcie-do-firiem-dano-ga%C5%A1par/id1594531551?i=1000541313467

GOOGLE podcast: čoskoro

Podcasty počúvam dlhé roky a mnohé ma veľmi inšpirovali. Môj obľúbený bol s Timom Ferrissom a Lexom Fridmannom. Bavili ma hlavne dlhé a hlboké rozhovory na témy s top odborníkmi v ich odbore, no aj tie s inšpiratívnymi ľuďmi. Zároveň som sa dlho odhodlával robiť niečo podobné. Až keď sme s Mišom Meškom začali robiť na Clubhouse pravidelné relácie, zistil som, že ma to aj veľmi baví. Na Slovensku predsa máme top odborníkov, inšpiratívnych ľudí a témy, o ktorých sa nehovorí až tak podrobne. 

Finálnou inšpiráciou bola Adela, ktorá má spolu s Dášou úspešný podcast pre mamy – Mamagang. A keď už sme mali tie mikrofóny doma, tak som sa do tvorby podcastu pustil aj ja. 

Zároveň často „počúvam” podcasty na Youtube, a preto som sa rozhodol, že aj ja chcem, aby súčasťou tohto projektu bolo video. Robí sa to o to ťažšie, ale mňa ťažké veci bavia. 

Budem sa usilovať o to, aby nový diel podcastu vychádzal vždy každú druhú stredu. 

Prvý diel je už na svete a jeho témou je investovanie do firiem. Na Slovensku má o tejto problematike hlbšie vedomosti iba veľmi málo podnikateľov a investorov. Zároveň mám s témou veľké skúsenosti aj ja, preto som si zavolal Dana Gašpara, s ktorým sme sa rozprávali 2 hodiny. 

Keďže ide o prvú časť, určite je čo zlepšovať. Budem teda rád za každý váš feedback. Užívajte.

Popis dielu:

V tomto diele diskutujem s Danom Gašparom – bývalým PE investorom, CEO a zakladateľom investičnej platformy Crowdberry. Ponúkam vám stručnú osnovu podcastu:

 • Ako prebieha investícia do firmy?
 • Ako sa vyhľadávajú firmy na investície?
 • Ako získať investora?
 • Ako sa stanovuje hodnota firmy?
 • Koľko trvá, kým sa uzatvorí investícia?
 • Ako sa robia biznis plány do budúcna?
 • Ako sa vyjednáva?
 • Kedy môže prísť majiteľ o firmu?
 • Na čom zarábajú investori?
 • Aká je návratnosť a ziskovosť pri takýchto investíciách?
 • Čo chýba Slovensku oproti iným krajinám v investovaní do firiem?
 • Aké sú najlepšie zdroje, ak sa hlbšie zaujímame o tému investovania?
 • Aké nástroje okrem Excelu a Google sa pri investovaní používajú?
 • Aký to má všetko zmysel?

V prípade, že ste skôr čitateľský typ, ponúkam vám podcast spracovaný do článku:

 

Rozhovor s Danom Gašparom, zakladateľom investičnej platformy Crowdberry: Je rozumné, keď majiteľ odíde z rozbehnutej firmy a nájde za seba náhradu.

Podnikanie je pre mnohých ľudí najlepším spôsobom, ako tvoriť hodnoty, riešiť problémy ľudí a ako si zarobiť peniaze. Investovanie do firiem je zase cesta, ktorou sa dá efektívne pomáhať podnikateľom. Pozvanie na rozhovor prijal Dano Gašpar, zakladateľ investičnej platformy Crowdberry. Jej cieľom je umožniť súkromným investorom priamo investovať do konkrétnych nehnuteľností a firiem. Na Slovensku je tento typ investovania ešte v plienkach, čo je veľká škoda, pretože dokáže všetkým zúčastneným stranám priniesť obrovskú hodnotu.

Michal Truban: Dano, skús mi hneď v úvode vysvetliť, prečo firmy potrebujú kapitál a prečo hľadajú investorov.

Dano Gašpar: Na to, aby firmy postavili svoj biznis model, rozšírili sa do zahraničia alebo aby vedeli priniesť na trh novú službu či produkt, potrebujú kapitál. A na ten mnohokrát hľadajú investora.

Michal Truban: Ako vyzerá začiatok procesu investície?

Dano Gašpar: V úvode je potrebné povedať, že podnikateľ by mal vedieť identifikovať, v akej fáze podnikania sa nachádza. Ak má ambíciu zveľadiť svoju firmu, začne hľadať zdroje. Tie sú však na Slovensku relatívne obmedzené. Dôvodom je to, že nemáme fungujúci privátny kapitálový trh. Na druhej strane, banky síce ponúkajú financovanie firiem, ale sú rizikové a majú veľmi jasné pravidlá – práve pre mladšie a menšie firmy. Toto sú dôvody, pre ktoré za nami firmy chodia. Ako platforma Crowdberry sme na trhu šiesty rok. Odfinancovali sme takmer 30 miliónov eur rastového kapitálu. Máme teda na trhu istú pozíciu, ktorú nám pomáhajú zlepšovať aj firmy, ktoré sme v minulosti odfinancovali. Aby som sa však vrátil k tvojej otázke, začiatok procesu konkrétnej investície vyzerá tak, že podnikateľ nám predostrie biznisplán a vyžaduje od nás rastový kapitál. Ideálnym prípadom je, ak sa nám ozve podnikateľ, ktorý vie, aké riziká a potreby tento proces so sebou nesie a koľko trvá. My potrebujeme vedieť reálne vyhodnotiť, či je daná investícia rozumná a či dáva zmysel.

Michal Truban: Akým spôsobom vás firmy najčastejšie oslovujú?

Dano Gašpar: Priamym kontaktom od právnikov alebo od nášho partnera, Tatra banku. Ďalej cez náš osobný systém, mailom či cez LinkedIn.

Michal Truban: Ako filtrujete tieto ponuky? 

Dano Gašpar: Zásadne. Snažíme sa odpovedať všetkým, aj keď nie vždy sa nám to darí na 100 %. To, aký filter máme, môžem uviesť na príklade: z približne 700 záujemcov o financovanie sme si vybrali 40. 

Michal Truban: Firmy na financovanie si vyhľadávate aj vy sami?

Dano Gašpar: Áno. Na Slovensku sú zaujímavé značky a ich zakladatelia. Pre praktickú ukážku popíšem prípad, keď sme si firmu vyhľadali my. V roku 2017 sme sa zamerali na slovenský podnik, v ktorom sme videli veľký potenciál. Tomuto segmentu v tom čase ešte nikto neprikladal veľkú váhu. Sledovali sme podujatia, na ktorých by sme sa vedeli so zakladateľmi firmy stretnúť. Podarilo sa nám to v roku 2018 v bratislavskom Binariu. Prvý kontakt bol veľmi vlažný. Je to normálne, lebo aj zakladatelia potrebujú istý čas na to, aby si premysleli, či niekoho prijmú do svojej firmy. Prešiel rok a pol a my sme sa konečne začali baviť o investícii.   

Michal Truban: Z vlastnej skúsenosti viem, že keď majitelia vybudujú kvalitnú firmu a potrebujú ďalší kapitál, aby mohli expandovať do zahraničia, boja sa prizvať do firmy investora, pretože majú strach, že o svoje doterajšie zisky prídu. Akú skúsenosť máš ty?

Dano Gašpar: Úplne rovnakú. Myslím si, že tento strach má historický základ. Po dlhých rokoch komunizmu prišli 90-te roky. V tých časoch bol investor niekto, kto vám dal metaforicky na ruky okovy, zobral vám majoritu firmy a obmedzil vás v možnosti pracovať s vlastným kapitálom. A toto zostalo v ľuďoch zakorenené. Dnes sa niektorí zakladatelia firiem boja ísť do diskomfortu v zmysle toho, že budú mať v dozornej rade niekoho, kto im bude zasahovať a radiť v otázkach, o ktorých predtým rozhodovali sami. Neuvedomujú si však, že pod kapitálom od investora sa nerozumejú len peniaze, ale aj know-how, otvorenie nových dverí, ľudské zdroje a partnerstvá. Dnes teda investori nie sú kobylky“, ktoré vám zoberú celú firmu, ale sú to tí, ktorí majú rovnaký záujem ako zakladatelia firmy.   

Michal Truban: Aké KPI´s vás v Crowdberry zaujímajú, keď zvažujete investíciu?

Dano Gašpar: Dôležitou kategóriou sú HR (ľudské zdroje). Treba si však uvedomiť, v akej fáze sa firma nachádza. V neskorších fázach sa stáva, že majitelia dokonca vymenia sami seba. Ty o tom vieš svoje, Michal (smiech). Je rozumné, keď majiteľ po čase odíde z rozbehnutej firmy a nájde si za seba náhradu. Pre každú fázu firmy je dobrý iný typ manažmentu. Odpojenie vlastníckej štruktúry od manažérskej dokáže firmu posunúť vpred.  

Michal Truban: Súhlasím. Jedným z profesionálnych krokov majiteľov firiem je vytvorenie manažmentu, aby podnik nestál a nepadal na majiteľovi. Tento krok zvyšuje valuáciu (stanovenie hodnoty) u investora, pretože ten uvidí, že podnik dokáže fungovať aj bez jeho vlastníka. Poďme si teda povedať niečo o valuácii. Ako určujete hodnotu spoločností?  

Dano Gašpar: Pri nehnuteľnostiach sa dá hodnota stanoviť ľahko. Pri firmách sa zakladateľov pýtame, na akú hodnotu si ju cenia a aký majú biznis plán. Na určovanie hodnoty podnikov používame dáta, účtovné výkazy, historické príklady a porovnateľné transakcie v strednej a západnej Európe. Plusové body pripisujeme firmám, ktoré majú silný brand a unikátne služby.

Michal Truban: V mojej praxi radím podnikateľom, že keď sa chystajú riešiť záležitosti s investorom, nech si nájdu viacerých. Ďalšou mojou radou je, aby si dali pripraviť nezávislú valuáciu. Čo na to hovoríš? 

Dano Gašpar: Nemôžem nesúhlasiť.

Michal Truban: Ako u vás prebieha proces tvorby orientačnej hodnoty rastového kapitálu?

Dano Gašpar: Vysvetlím ti to na praktickom príklade: kúpiš si starý byt, investuješ doň peniaze, čím ho zhodnotíš – a potom ho predáš na trhu za vyššiu cenu, než si ho kúpil. Čiže pri zhodnocovaní firiem vychádzame opäť z biznis plánu, v ktorom sa ukáže, čo bude podnik schopný reálne dosiahnuť. Po analýze dáme firme návrh valuácie a indikatívnu cenovú ponuku. Ak sa zhodneme na valuácii, začneme hľadať investorov. Ak ich nájdeme dostatok, začneme robiť tzv. due diligence, čo je hĺbková previerka podniku. Tento proces môže trvať 6 týždňov, ale aj 6 mesiacov. Od niektorých firiem si dokonca pýtame aj účtovný denník. Následne pristupujeme k vyjednávaniu finálnych zmlúv.    

Michal Truban: Aké sú výhody a nevýhody konvertibilnej pôžičky? 

Dano Gašpar: Realizuje sa hlavne vtedy, keď sa dve strany nevedia zhodnúť na valuácii. Takýto typ pôžičky je typický pri firmách, ktoré potrebujú viac času na to, aby niečo pripravili, vyvinuli a uviedli na trh. Potom sa čaká na ďalšieho investora, ktorý už v neskoršej fáze bude vedieť valuáciu spraviť. Opäť uvediem príklad: mladá firma si myslí, že jej hodnota je 5 miliónov eur, ale zatiaľ ešte nemá na trhu žiaden produkt – iba ho vyvíja. Je však presvedčená, že produkt na trhu prerazí. Investor môže oponovať a vyvrátiť predpoklad hodnoty firmy, aj uchytenie produktu na trhu. Ak však produkt prerazí, hodnota 5 miliónov môže byť reálna. Investor na túto neistú situáciu zareaguje tak, že dá firme prvé peniaze vo forme konvertibilnej pôžičky. Prakticky dá podniku priestor na to, aby ukázal, ako vie s financiami pracovať. Ak sa nepodarí nájsť investora, tak sa ohodnotenie firmy nebude pohybovať na úrovni 5 miliónov eur, ale napríklad len 3 milióny. Finálne rozhodnutie je na treťom investorovi. Pri väčších firmách sa ako konverzná hodnota používajú ceny akcií.

Michal Truban: Čo nasleduje po podpise zmluvy, teda po oficiálnom schválení investície do firmy?

Dano Gašpar: Fotenie (smiech). Je to veľká udalosť, takže zakladatelia firiem si ju prirodzene chcú zvečniť. Potom sa prevedú finančné prostriedky, skontroluje sa, či sú naplnené všetky podmienky zmlúv, zmení sa dozorná rada a začnú sa debaty o tom, ako sa firme v priebehu mesiacov darí, prípadne sa robia rozhovory s novými potenciálnymi kandidátmi do firmy. 

Michal Truban: Poďme sa na tento proces pozrieť z pohľadu investora, ktorý chce do firmy investovať. Čo môže byť jeho motiváciou? Aké sú najmenšie sumy, pri ktorých je tento druh investície relevantný?

Dano Gašpar: Investor môže mať napríklad záujem zhodnotiť svoj kapitál, ktorý mu leží na bankových účtoch. Poprípade sám bol podnikateľom a vie, že spoločnosti vedia znásobiť jeho financie. Motiváciou investora dokáže byť aj záujem pomôcť lokálnym firmám – aj finančnými zdrojmi, aj svojimi skúsenosťami. Čo sa týka výšky investície, naša spoločnosť Crowdberry má väčšinu z nich nastavenú na 10 000 eur. Nie je to malá suma, ale dôvodom je to, aby sa investori nad investíciou skutočne zamysleli.   

Michal Truban: Aká je návratnosť kapitálu investora a taktiež riziko straty jeho investície?

Dano Gašpar: Tu je opäť rozdiel, či ide o malú firmu, alebo o väčšiu. Pri začínajúcich podnikoch očakáva investor cca 10-násobok návratnosti kapitálu, pretože ak podporí napríklad 6 menších firiem a 2 z toho skrachujú, tak vďaka ďalším firmám sa mu stratený kapitál vráti a znásobí. Pri malých a stredných firmách nie je riziko straty kapitálu veľké. Ak sa totiž investuje cez investičné fondy alebo cez platformu, akou je Crowdberry, sú investori chránení takzvanou likvidnou preferenciou – keby sa firma predala alebo dostala do problémov, najskôr sú vyplatení investori, až potom zakladatelia. 

Michal Truban: Vieš poradiť ľuďom, ktorí by s investovaním na platforme Crowdberry chceli začať, ako by mali postupovať?

Dano Gašpar: Najskôr by som chcel ozrejmiť, že všetky firmy a nehnuteľnosti, ktoré ľudia na našej platforme nájdu, sú investovateľné, pretože my všetkým z nich robíme predselekciu. Čo sa týka praktických rád, odporúčal by som, aby začínajúci investori aspoň čiastočne rozumeli tomu, čo robí firma, do ktorej majú záujem investovať. Poradil by som im zamerať sa na 5 alebo 10 investícií po menších čiastkach a vytvoriť si tzv. alternatívne investičné portfólio. Ak sa v priebehu času ukáže, že niektorá z týchto firiem má potenciál, investor jej môže následne zvýšiť investičnú čiastku. Ak potenciálny investor nemá čas študovať si všetky informácie o firmách a nehnuteľnostiach, môže sa pozrieť na náš investičný fond, ktorý to urobí zaňho. Každý rok fondu uhradí určitý poplatok za to, že mu vyberá investície vhodné presne preňho. 

Michal Truban: Z čoho firma Crowdberry zarába?

Dano Gašpar: Vo chvíli, keď investor dostane naspäť celý kapitál, my si z každého eura naviac necháme 12 % z tohto kapitálu. V budúcnosti to bude 16 %.

Michal Truban: Aká bude podľa teba budúcnosť investovania do firiem?

Dano Gašpar: Myslím si, že dochádza a bude dochádzať k odstraňovaniu rôznych sprostredkovateľov z celého reťazca investovania. A takisto vidím trend lokalizácie, čo znamená, že investori budú vidieť, že ich investovaný kapitál napríklad umožnil zamestnankyniam v Púchove šiť produkty, ktoré si kupujú ľudia v Británii či v Nemecku.

Michal Truban: Aké nástroje používate vo firme pri investovaní? 

Dano Gašpar: PitchBook, v ktorom vidíš všetky privátne transakcie v Európe, a to od ich založenia, až po exit – čiže si v ňom vieš nájsť porovnateľné transakcie. A pre menšie investície postačí Excel a Google.

Michal Truban: Ktorú knihu, podcast, blog alebo video o investovaní do firiem by si odporúčal?

Dano Gašpar: Platformu Sifted. Zaoberá sa správami a analýzami o európskych startupoch, ich zakladateľoch, investoroch a partneroch. Predtým som mal dlhé roky predplatné The Economist a Financial Times. Dnes si platím Bloomberg, ktorý je informačnou platformou pre všeobecné vzdelanie v investovaní. Z kníh uvediem základný titul hodnotového investovania: Benjamin Graham – Inteligentný investor. Ďalej Entrepreneurial Finance od dvojice autorov Leach/Melicher. Veľmi odporúčam vybrať si aj nejakú svetovo uznávanú knihu o korporátnom financovaní. A ešte v knihe Princípy od autora Ray Dalio nájdete kvantum perfektných informácií.     

Michal Truban: Ešte mám pre teba jednu klišé otázku na záver: Prečo robíš to, čo robíš, a aký to má pre teba zmysel?

Dano Gašpar: Každý z nás má radosť z niečoho iného. Ja mám radosť, keď vidím, že ľudia, ktorí majú ambície, ich môžu napĺňať – a ja im k tomu dokážem prispieť. Ďalej ma baví odhaľovať nové veci. Je skvelé, že na každej jednej firme sa dá donekonečna učiť. A motiváciou sú, samozrejme, aj financie. Na druhej strane, kvôli mojej práci trpí rodina a zdravie. Pretože ak ju chcete robiť poriadne, musíte do nej dať všetko. 

Michal Truban: Dano, ďakujem ti pekne za rozhovor. Som vďačný, že vo vašej firme pomáhate nielen sebe, ale aj Slovensku ako takému.    

Dano Gašpar: Ja ti tiež ďakujem a dúfam, že som do slov dokázal zhmotniť myšlienky, ktoré si chcel svojim čitateľom prostredníctvom mňa odprezentovať.

Categories