Tajné informácie o spojení Čaputovej a Bezáka


Známy katolícky biskup Róbert Bezák verejne vyjadril podporu prezidentskej kandidátke Zuzane Čaputovej. Ja, ako rodený Kysučan z katolíckej rodiny, do devätnástich rokov miništrant, dnes podpredseda liberálneho politického hnutia Progresívne Slovensko, som už dlhšie nemohol mlčať a musel som ísť s pravdou von a odkryť niekoľko zákulisných informácií, ktoré pred vami chceli ukryť.

Neotriaslo to iba mnou. Na jednej strane politického spektra sa začali vynárať najprv zaskočené otázky, potom nepochopenie a útoky a napokon zúfanie: Kdeže nám to ten svet speje, keď sa liberáli a konzervatívci spájajú a vzájomne sa podporujú?

Najskôr verejné a logické dôvody spojenia

Čaputová aj Bezák majú podobné životné príbehy. Obaja celý život bojovali za spravodlivosť. On v cirkvi, ona ako advokátka. Obaja myslia predovšetkým na iných a až potom na seba.

Obaja sú ochotní riskovať svoje meno a pohodlný život preto, aby sme sa tu všetci mali lepšie a tvorili spravodlivú a férovú spoločnosť. Preto sa Zuzana Čaputová nebojí kandidovať na prezidenta a Róbert Bezák ju v tom verejne podporiť (na to naozaj nemá veľa ľudí odvahu).

Potiaľto to dáva všetkým zmysel. Ale toto nemohol byť jediný dôvod, keďže jeden je katolík a druhá liberálka.

Liberalizmus a konzervativizmus

V našom krásnom svete máme veľa vecí distribuovaných tak, že sa dajú zobraziť Gaussovou krivkou – od rozloženia IQ až po výšku mužov a žien. A veľmi podobne sú distribuovaní aj zástupcovia rôznych politických ideológií.

V našom prípade to výzerá asi takto:

Zľava doprava sú distribuovaní ľudia na základe toho, ako tvrdohlavo považujú svoju ideológiu za jedinú možnú pravdu. Zvislá os ukazuje, samozrejme, početnosť. Väčšina ľudí je na tomto grafe viditeľne niekde v strede – volajme ich “normálni ľudia”.

No a tuto niekde sa nachádza pole pôsobnosti Zuzany Čaputovej:

Tu zasa vidíme Bezáka:

Takto teda vyzerá spojenie oboch predošlých grafov:

A preto spojenie Zuzany Čaputovej a Róberta Bezáka dáva perfektný zmysel. Pretože nie sú extrémisti – tak isto, ako ani normálni ľudia nie sú extrémisti. Obaja sú tolerantní a otvorení iným názorom. Počúvajú a snažia sa porozumieť a vzájomne si pomôcť a nie sa odsudzovať a ničiť sa. Obaja prekresľujú umelé čiary ideológií a rušia umelé kategórie, ktoré nám do hláv tlačia populisti a extrémisti na oboch stranách.

Zuzana Čaputová a Róbert Bezák nerozdeľujú, ale spájajú.

Presne tak sa totiž tvorí moderné, súdržné a spravodlivé Slovensko.

Categories